Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viatransfuzja- transfuzja-
8971 1f36

April 23 2017

6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viaifyouleave ifyouleave

April 20 2017

0437 2042 500
Reposted fromszatatan szatatan viaciarka ciarka
3027 dc78 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
1252 c21c 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viaciarka ciarka
Każdy człowiek ma zalety i wady, któż o tem nie wie? Mają wady i zalety dziewczynki, mają i chłopcy. — A trzeba się porozumieć ze sobą, szanować, wybaczać i lubieć.
— Janusz Korczak
Reposted bycytatyoversensitiveagatojaaehfarSkydelankinkahardbitchsexlovenmagiczooziasgrialux3amkejtchockolatehopeeann16lottibluebelldualistyczniesuizidBrilliantgugusweetnothingginvisibilitysleepingsicknesszabkamadadreamkaateehope24purplecornflowersitmakesmecalmstoprocentsercadefinition-of-lovepoomylonaSkydelanilovegreenniedonaprawieniapandorcia

April 17 2017

1391 5f78 500

thedarkitalian:

invaderxan:

Women who are beyond done with all of this shit.

(via)

If only they had a refreshing Pepsi to give, maybe the world would be a better place

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaYggry Yggry
Sam fakt przetrwania nie wymaga siły, to tylko wegetacja z dnia na dzień. Kto nauczy się żyć pomimo wszystko, odniesie zwycięstwo.
— Jasinda Wilder
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajunior13 junior13
5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako viawarkocz warkocz
8003 f7bd

magictransistor:

W.H. Whitslar. Palmistry Diagram. 1908.

April 16 2017

6194 6e7a 500

unpuny:

its me

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viapannakojot pannakojot

April 15 2017

0042 2f28
Reposted fromkarahippie karahippie viaHanJiMun HanJiMun

April 11 2017

8423 62ea 500
Reposted byfuckyeahliteraturahormezaMatijaszeksurykatkablackbagiraHmZfilmowytoskalattehormezaune-raconteusevertheer
Anna Razumovskaya Love Story 2 painting
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaoll oll

April 09 2017

5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

7887 d523 500

alwaysbevintage:

📷 Twiggy photographed by Barry Lategan, 1966

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
2496 724a 500

partofmypersonality:

Halina Poświatowska

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viairmelin irmelin
9047 2234 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl